Herregårde ved Nyborg

Holckenhavn

Holckenhavn

Holckenhavn er en dansk herregård, der ligger ved Holckenhavn Fjord lidt syd for Nyborg. Dele af Holckenhavn slottet er inspireret af italiensk renæssance, mens senere partier er opført i hollandsk renæssancestil. Holckenhavn Slottet kan dateres til...
Baroniet Holckenhavn

Baroniet Holckenhavn

Baroniet Holckenhavn blev oprettet, da det tidligere gods ved Nyborg Fjord , der tidligere havde heddet Kogsbølle, Ellensborg og Nygård, ved Patent af 1672 27. marts med et tilliggende på omkring 849 tønder hartkorn blev overdraget til kommandanten på ...
Christina Hou Holck

Christina Hou Holck

Christina Hou Holck, født baronesse Holck (født 22. november 1973 i Nyborg) er en dansk adelskvinde, godsejer og erhvervsleder. Hun er ældste datter af baronparret Liselotte og Iver Holck, voksede op på gården Konradslund og gik derfor i folkeskolen i Vi...

Eiler lensbaron Holck

Eiler lensbaron Holck (4. juni 1627 – 28. juni 1696) var en dansk baron. Eiler Holck blev som ung uddannet i fremmed krigstjeneste, men var i dansk tjeneste under svenskekrigene, hvor han efter sin ven Ulrik Christian Gyldenløves død i 1658 blev udn...